Toelatingscode vmbo-havo

Het voortgezet onderwijs gaat zelf eenduidige voorwaarden vaststellen waaronder leerlingen kunnen doorstromen van VMBO-T naar HAVO. De scholen doen dit in overleg met de scholierenvakbond LAKS.

Dat schrijft de VO-Raad, de sectororganisatie van middelbare scholen, in een advies aan minister Marja van Bijsterveldt van Onderwijs. De scholen erkennen in het rapport dat ze meer moeten doen om VMBO-T en HAVO beter op elkaar aan te laten sluiten, zodat meer leerlingen kunnen doorstromen. Zo gaan ze scholieren beter begeleiden en bijspijkeren.

Aanvullende eisen
Minister Van Bijsterveldt had om het advies gevraagd naar aanleiding van een reeks uitzendingen van De Ombudsman. Daarin werd uitgebreid aandacht besteed aan de weigerende houding van veel HAVO’s om leerlingen met een geldig VMBO-T diploma toe te laten. Uit onderzoek blijkt dat negen op de tien scholen aanvullende eisen stellen aan VMBO’ers, zoals een bepaald cijfergemiddelde. Sommige HAVO’S verlangen zelfs een gemiddelde van een 7 of een 8.

Schriftelijke vragen over de toelatingseisen
De Wet op het voortgezet onderwijs bepaalt dat het VMBO-T leerlingen moet voorbereiden op het HAVO. Diverse politieke partijen, waaronder GroenLinks en D66, maakten daaruit op dat VMBO’ers met een diploma het recht hebben door te stromen naar het HAVO. Zij stelden schriftelijke vragen over de toelatingseisen en voerden in de Tweede Kamer een fel debat met minister Van Bijsterveldt. Ook dienden ze moties in om de minister te dwingen de scholen terug te fluiten. Van Bijsterveldt erkende dat de eisen die scholen stellen eenduidiger moeten worden, maar ze bleef van mening dat de scholen vrij zijn aanvullende normen op te leggen, bovenop het diploma. 

Voorwaarden  voor de doorstroom
De VO-Raad stelt nu in een advies aan de minister dat scholen zelf een ‘toelatingscode’ gaan ontwikkelen waarin voorwaarden worden opgenomen voor de doorstroom van VMBO-T naar HAVO. De eisen die aan leerlingen worden gesteld moeten in ieder geval eenduidig worden. Nu verschillen ze nog van school tot school, waardoor een scholier in de ene stad wel met een gemiddelde van 6,5 naar het HAVO kan en in de andere stad niet. Ook moeten de eisen duidelijk worden vermeld in de schoolgids en moet er ruim voor het eindexamen al een adviesgesprek met een leerling worden gevoerd, zodat deze weet waar hij aan toe is. Het voortgezet onderwijs wil verder af van het verbod dat soms aan VMBO-ers wordt opgelegd om in 4HAVO te blijven zitten. 

In het rapport erkennen de scholen dat het VMBO-T en het HAVO nu onvoldoende op elkaar aansluiten, waardoor de overstap voor leerlingen moeilijk is. Om de kloof tussen beide schoolvormen te verkleinen moet het eindniveau van VMBO-T worden verhoogd, moeten VMBO’ers die naar het HAVO gaan beter worden begeleid en moet er meer worden gedaan aan bijspijkercursussen en ‘summerschools’. Scholierenorganisatie LAKS noemt de toelatingscode ‘een eerste stap’, maar volgens voorzitter Steven de Jong gaan de scholen ‘nog lang niet ver genoeg’.

Uitzendingen van De Ombudsman over havo-vmbo
Gesprek met minister van Bijsterveldt
Tweede Kamer in actie tegen havo-scholen die vmbo-leerlingen weigeren
Havo weigert vmbo'ers - deel 2
Havo weigert vmbo'ers